Lista procedurilor și a metodologiilor create pentru organizarea activităților și subactivităților din cadrul proiectului

 • ANGAJAREA PERSONALULUI USAMV CLUJ-NAPOCA ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR ÎNFIINŢATE ÎN AFARA ORGANIGRAMEI PENTRU
  IMPLEMENTAREA PROIECTULUI – PROCEDURA OPERAȚIONALĂ (aprobată în Consiliul de Administrație din 11.01.2022, HCA nr. 531)
 • METODOLOGIE DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ – LINK
 • CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUP ȚINTĂ – LINK
 • DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT –  LINK
 • DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI – LINK
 • DECLARAȚIE DGPR – LINK
 • CONTRACT GRUP ȚINTĂ – LINK
 • CONTRACT ANC – LINK
 • LISTA DOMENIILOR SI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA SI SANATATE – LINK
 • Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 – LINK
 • SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS Innotech Student – LINK
REGULAMENT-METODOLOGIE selecție Planuri de Afaceri - LINK
Regulament-Metodologie CORRIGENDUM – LINK