UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănăștur, nr. 3-5, Cluj-Napoca

Adresa  de email a proiectului: innotech.student@usamvcluj.ro