Studentul de azi antreprenorul de maine! 

Cod MySmis 140502

Contract de finanțare Nr. OIPOSDRU NV 19730/23.12.2021

Componenta 1 – Innotech Student, Buget total eligibil: 9.680.874,47 Ron

Buget – UE: 8.189.003,85 Ron, Buget de stat: 1.416.964,19 Ron

Contribuție proprie: 74.906,43 Ron

METODOLOGIE SELECȚIE PLAN DE AFACERI și ANEXE – LINK Întrebări frecvente și Răspunsuri – LINK

NOU: METODOLOGIE – CORRIGENDUM – LINK

NOU: REZULTATE FINALE SESIUNEA I- LINK

REZULTATE SESIUNEA I: I – CAE – LINK, II – ETF – LINK

REZULTATE SESIUNEA II: ETF – LINK

NOU: REZULTATE FINALE – LINK

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

AP6 Educatie şi competenţe  OS 6.13: „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”