I. Programul de formare antreprenoriala durează 45 de ore, iar ulterior parcurgerii acestuia participanții vor primi, pe baza unui examen, un certificat de la Autoritatea Națională pentru Calificări

Structura programului de formare antreprenorială: 1/3 teorie şi 2/3 practică. Acesta va include 4 unităţi tematice:

 1. Identificarea oportunităţii de afaceri şi punerea în practică a acesteia (6 ore),
 2. Elemente de management şi marketing în afaceri. Finanţarea afacerii (12 ore),
 3. Întocmirea planului de afaceri (22 ore),
 4. Inovaţia socială în antreprenoriat (5 ore).

Conținutul cursului va fi adaptat specificului orientat spre inovare, transfer tehnologic, creativitate.

II. Participanții care vor urma cursul de formare antreprenorială, condiţionați de o rată de prezenţă de minim 90% (minim 41 ore) din totalul de 45 de ore alocat activităţilor de formare, vor primi la finalul parcurgerii acestora o bursă în valoare de 225 lei.

III. Cursul de formare antreprenorială va fi urmat de seminarii de bună practică, activitate de tipul know-how. Seminariile vor fi susţinute de către: contabili, jurişti, avocaţi şi specialişti în marketing, care vor oferi participanților informaţii necesare, de tipul tips and tricks, cu scopul de a-i ajuta în realizarea planurilor de afaceri.

IV. În urma Concursului de planuri de afaceri vor fi declarați 21 de câștigători care vor beneficia de:

 • Stagiu de 110 ore de curs în întreprinderi simulate pentru dezvoltarea antreprenorială prin simularea proceselor și activităților care au loc într-o întreprindere reală. Prin participarea studenților la această sub-activitate din cadrul proiectului se dorește integrarea și aplicarea interdisciplinară a cunoștințelor și competențelor dobândite la cursul de formare antreprenorială, conform prevederilor din OMECT 5109/25.08.2008. Studenții participanți vor beneficia de asemenea și de o bursă de 550 lei (5 lei x 110 ore).
 • Stagiu de practică de 40 de ore – într-o întreprindere existentă, funcțională, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupa CAEN cu cea a planului lor de afaceri. Monitorizarea activităţii participanţilor la practică se va realiza pe baza completării raportului de practică, iar la finalul stagiilor de practică participanții vor beneficia de o bursă în valoare de 200 de lei (5 lei x 40 ore).
 • Servicii de consiliere, consultanță și mentorat – în funcție de domeniul de activitate a fiecărui plan de afaceri selectat, pachetul integrat de servicii de consiliere/mentorat/consultanță are scopul de a crește șansele de reușită ale noilor întreprinderi prin facilitarea adaptării la rigorile înființării și administrării unei afaceri.
 • Se vor finanța 6 firme pe baza granturilor în valoare de 40.000 € (în fiecare firmă se vor crea minimum 2 locuri de muncă).
 • Se vor finanța 4 firme pe baza granturilor în valoare de 50.000 € (în fiecare firmă se vor crea minimum 3 locuri de muncă).
 • Se vor finanța 6 firme pe baza granturilor în valoare de 60.000 € (în fiecare firmă se vor crea minimum 3 locuri de muncă).
 • Se vor finanța 5 firme pe baza granturilor în valoare de 100.000 € (în fiecare firmă se vor crea minimum 5 locuri de muncă).

DOCUMENTE

 • LISTA DOMENIILOR SI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA SI SANATATE – LINK
 • Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 – LINK
 • SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS Innotech Student – LINK