Dosarul de înscriere în grupul țintă va conține următoarele documente:

  • Anexa 8 – Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 –LINK
  • Cerere de înscriere în grupul țintă – LINK
  • Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări – LINK
  • Declarație – acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) – LINK
  • Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului –  LINK
  • Contract Grup Țintă – LINK
  • Documente doveditoare privind: domiciliul/reședința – copie CI;  calitatea de student, anul de studiu/specializarea – Adeverință de student.
  • Documente doveditoare privind apartenența la un grup vulnerabil (dacă este cazul) – mediul rural (rezultă din adresa de pe CI)/etnie romă (adeverință)
  • Banca și Codul IBAN al candidatului
Observație! Pentru studenții USAMV Cluj-Napoca adeverința de student nu este necesară în momentul înscrierii. Managementul proiectului va solocita Secretariatelor USAMV Cluj-Napoca o adeverință colectivă după finalizarea înscrierilor. Pentru studenții care nu sunt din USAMV Cluj-Napoca se solicită la înscriere Adeverință de student. Formularele și declarațiile se vor completa și semna olograf.