Solicitant: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Cod de înregistrare fiscală/CIF: 4288381
Număr de înregistrare la Registrul autorităţilor publice:14633
Cod CAEN principal: 8542 – Invatamant superior universitar
Adresa poştală: Cluj-Napoca, Str. Calea Mănăștur nr. 3-5, judeţul Cluj, cod poştal 400372, România
Telefon/Fax: 0264596384 / 0264593792
Pagina Web: www.usamvcluj.ro

Partener 1: SADC Expert Consulting SRL

Cod de înregistrare fiscală/CIF: 18361075
Număr de înregistrare la Registrul autorităţilor publice:J12/401/2006
Cod CAEN principal: 5590 – Alte servicii de cazare
Adresa poştală: Cluj-Napoca, Str. Victor Papilian nr. 6A, judeţul Cluj, cod poştal 400366, România
Telefon: 0727301144

Partener 2: Agenția de Dezvoltare Regională NORD-VEST

Cod de înregistrare fiscală/CIF: 11463302
Număr de înregistrare la Registrul autorităţilor publice:N/A
Cod CAEN principal: 9499 – Activități ale altor organizații n.c.a.
Adresa poştală: Cluj-Napoca,  Str. Calea Dorobantilor nr. 3, judeţul Cluj, cod poştal 400118, România
Telefon/Fax: 0264431550 / 0264439222
Pagina web: http://www.nord-vest.ro/

Partener 3: Asociația Clubul Francofon de Afaceri CLUJ

Cod de înregistrare fiscală/CIF: 33149263
Număr de înregistrare la Registrul autorităţilor publice:73/2014
Cod CAEN principal: 9499 – Activitati ale altor organizatii n.c.a.
Adresa poştală: Cluj-Napoca, Str. Decebal nr. 17A , judeţul Cluj, cod poştal 400037, România Telefon: 0746840094
Pagina web: http://www.cfac.ro