Criterii de selecție:

  • Studenți (ISCED 5-7) – înmatriculați cel puţin în anul 2 de studii de licenţă.
  • Doctoranzi (ISCED 8) în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi).
  • Cursanți (ISCED 4), înmatriculați în cadrul colegiile universitare, cel puțin în anul 2 de studii.
  • Domiciliul/reședința în zona de Nord-Vest a României (judeţele Bihor, Bistrița – Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu-Mare), probată prin carte de identitate, flotant valabile la momentul înscrierii și cu posibilitate de prelungire a acestora pe toată durata de implementare a proiectului, conform prevederilor Manualului Beneficiarului POCU 2014-2020.
  • Candidați care nu au mai participat la măsuri similare, cofinanţate din fonduri nerambursabile.
  • Candidați care nu au mai participat la cursuri de formare antreprenorială cofinanţate din fonduri publice nerambursabile.
Observație! Candidații care au efectuat cursuri de formare antreprenorială din fonduri proprii, dovedite prin certificat/diplomă eliberată de instituțiile competente sunt eligibili în grupul țintă al proiectului (în limita a 10% din totalul grupului țintă). Ei vor putea depune planul propriu de afaceri în cadrul competiției proiectului, conform calendarului de depunere și evaluare a planurilor de afaceri disponibil la momentul derulării etapei, fără să mai parcurgă cursurile de formare antreprenorială din cadrul proiectului. Notă. ISCED 6 – Invatamant superior de licenta (sistem Bologna) de 3 ani; ISCED 7 – Studii universitare de masterat (2 ani dupa licenta); ISCED 8 – Doctorat; ISCED 4 – Invatamant postliceal dupa 19 ani, cu durata de 2 ani Rezultatele selecției participanților în grupul țintă se vor afișa pe site-ul proiectului.